Трета работна среща в Търгужиу, Румъния

В периода 04.11.2019 г. – 08.11.2019 г. участвахме в третата работна среща по проект „Разумно използване на технологиите“, като посетихме училище “Alexandru Ştefulescu” Secondary School, в гр. Търгужиу, Румъния, което е партньор по проекта. Включихме се в следните дейности: – обучение за безопасното използване на интернет и кратък филм за…

Continue reading

Втора работна среща в Наржим, Полша

От 27 май до 31 май 2019г. в Наржим, Полша се проведе втората работна среща по проект „Conscious technology for the future“.  Включихме се в представянето на изготвените от училищата-партньори продукти – брошура и филм, насочени срещу кибертормоза. Участвахме в обучение с оторизиран психолог с цел придобиване на умения за…

Continue reading

Първа работна среща в Бургас, България

От 11 март до 15 март 2019г. в Бургас, България се проведе първата работна среща по проект „Conscious technology for the future“. В нея взеха участие учители от 6-те учебни заведения-партньори от Турция, Италия, Румъния и Полша.

Continue reading

Чуваш ли ме?

На 30 януари четвъртокласниците от училище „М. Лъкатник“ взеха участие в урок, посветен на тема „Чуваш ли ме?“. Нашият училищен психолог г-жа Гергана Иванова и г-жа Светла Терзиева, заместник-директор, обясниха на учениците как хората общуват и как технологиите са включени в процеса на комуникация. Чрез интересни примери, занимания и игри…

Continue reading

Официално лого на проекта

Конкурс за официално лого

Учениците от 4Б клас с класен ръководител Добринка Иванова нарисуваха лого, което ще бъде представено в конкурс за официално лого. Официалното лого ще бъде избирано чрез анкета, която ще се проведе в училища – партньори.

Кратко резюме

Проектът „Разумно използване на информационните технологии“ се основава на необходимостта децата ни, родени в технологичната ера на 21-ви век, да използват технологиите и интернет разумно, съзнателно и ефективно. При изследването на редица проблеми в образованието, през последните години се появяват нови проблемни области в резултат от неконтролираното използване на технологиите…

Continue reading