Чуваш ли ме?

На 30 януари четвъртокласниците от училище „М. Лъкатник“ взеха участие в урок, посветен на тема „Чуваш ли ме?“. Нашият училищен психолог г-жа Гергана Иванова и г-жа Светла Терзиева, заместник-директор, обясниха на учениците как хората общуват и как технологиите са включени в процеса на комуникация. Чрез интересни примери, занимания и игри децата успяха да овладеят своите комуникационни умения. Те също участваха в игра, разкривайки как информацията може да бъде „загубена“ в процеса на вербална комуникация, както и как писмената комуникация може да помогне за преодоляване на този проблем.

Comments are closed.