Кратко резюме

Проектът „Разумно използване на информационните технологии“ се основава на необходимостта децата ни, родени в технологичната ера на 21-ви век, да използват технологиите и интернет разумно, съзнателно и ефективно. При изследването на редица проблеми в образованието, през последните години се появяват нови проблемни области в резултат от неконтролираното използване на технологиите и Интернет. Водени от тази необходимост и нарастващата заплаха от  неразумното ползване на информационните технологии от децата, се появи идеята за съвместна работа за решаване на този проблем с помощта на настоящия проект и в партньорство със страните, които комуникират чрез e-twinning платформа.

ПАРТНЬОРИ, ПРОДУКТИ, ВИЗИТИ:

България, Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ – Изготвяне на ръководство за използване на дигитални ресурси в образованието. Визита – март 2019 г.

Полша, The Complex of Primary Schools in Narzym No 2 – Подготвяне на кратък филм за борбата срещу кибертормоза. Визита – май 2019 г.

Румъния, Scoala Gimnaziala „Alexandru Stefulescu“ – Организиране на уъркшоп за безопасно използване на интернет. Визита – октомври 2019г.

Турция, Vali Senol Engin Primary School – Създаване на обучителен модул за противодействие на пристрастяването към информационните технологии. Визита – март 2020г.

Италия, Nuova Direzione Didattica Vasto – Изготвяне на книжка с игри от миналото за бъдещето. Визита – май 2020г.

Обмен на информация и добри практики, с които всеки партньор ще допринесе за проекта:

Турция – Основно училище „Вали Сенол Енгин“. Структурирани практики за обучение при предотвратяване на технологичната зависимост.

Турция – Гимназия „Йенишехир Имам Хатип“. Ефективно използване на технологиите в учебната програма.

България – Начално базово училище „Михаил Лъкатник“, Бургас. Ефективното използване на технологиите чрез средствата на информационните технологии и уеб2 в интеграцията на обучението.

Полша – Практически решения за борба с кибертормоза,

Румъния – Прилагане на системни програми за безопасно използване на интернет.

Италия – Социални и физически дейности, извършвани от учениците.

Цели на проекта:

Развиване на умения за ефективно използване на технологиите и интернет в образованието,

Осигуряване на мотивация за ефективно използване на технологиите,

Развиване на компетенции в борбата с технологичната зависимост,

Използване на безопасен интернет и способност за справяне с кибертормоза,

Планиране и осъществяване на социални и спортни дейности, както и детски игри с правила за подпомагане на развитието на учениците.

Създаване на модули за обучение на учители-ученици- родители с цел предотвратяване на технологичната зависимост, уъркшоп за безопасно използване на интернет, изготвяне на книжка за учители и родители, подготовка на късометражни филми и изработка на банери против тормоз, книга на традиционните детски игри от миналото до бъдещето,

Оказване на психологическа подкрепа на учениците, които са изложени на риск от технологична зависимост.

Дългосрочни ползи при реализацията и разпространението на проекта:

Цялата информация, документи, видеоклипове и т.н., включително постигнатите по време на проекта резултати, ще бъдат предоставени на образователните сайтове на страните-участнички, за да могат потенциалните потребители да се възползват от проекта, Подготвената брошура за детски игри ще бъде интегрирана в учебната програма за свободното време, която ще бъде споделена с местните училища, които изпитват подобни проблеми  По този начин проектът ще продължи да се изпълнява.

Comments are closed.