Втора работна среща в Наржим, Полша

От 27 май до 31 май 2019г. в Наржим, Полша се проведе втората работна среща по проект „Conscious technology for the future“.  Включихме се в представянето на изготвените от училищата-партньори продукти – брошура и филм, насочени срещу кибертормоза. Участвахме в обучение с оторизиран психолог с цел придобиване на умения за оказване на психологическа помощ на деца и ученици, жертви на кибертормоза. Наблюдавахме представянето на традиционните игри от деца от детската градина и ученици от училището.

« на 4 »

Comments are closed.