Втора международна работна среща по проект „Да създаваме и усвояваме учебно съдържание чрез екологични програми“ – Атина, Гърция

Учене сред природата и чрез природата! Какви са ползите за физическото, психическо, умствено и емоционално развитие на детето?

За планирането, организирането и успешното осъществяване на дейности сред природата бе поредната среща на участниците в проекта от 6 държави – България, Гърция, Румъния, Италия, Испания и Латвия. Мобилността се осъществи в Атина и недалечните природни паркове в планините Парнита и Пантели.

Учениците от гръцкото училище учат сред природата 1 ден седмично, изследват, осъществяват проекти, играят и се обучават как да се учат от природата като я опазват и обичат.

По време  на работната среща бяха тестване 18 урочни ситуации, които ще бъдат част от Наръчника за дейности на открито, който ще съдържа 150 игри за детска градина и 150 дейности за начален етап. Уточнени бяха съдържанието и графичния дизайн на Помагалата за учители и родители, които ще съдържат основни стъпки как да се организира и провежда излизането сред природата, включително и оценка на риска и сигурността на децата.

Вдъхновение, идеи, знания, експертни умения, увереност и нови контакти – с това се обогатиха  участниците във визитата Петя Йорданова – координатор на проекта и учителите от МО на 4 клас – Таня Атанасова, Добринка Иванова и Павлета Петрова.

 

Comments are closed.