Трета работна среща в Бургас, България

От учебната 2018/2019 г.  Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас работи активно по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържание чрез екологични програми“ по европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт Еразъм + в партньорство с училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия. Една от основните цели на проекта е усъвършенстване на организацията и начините за извеждане на учениците сред природата и „внасяне“ на природата в класната стая чрез създаване на съоръжения, свързани с нея и чрез включване  на природни елементи  в ежедневните дейности.

В периода 20 -24 май 2019 г. НБУ „М. Лъкатник“ е домакин на третата визита по проект „Да разработваме и усвояваме учебното съдържане чрез екологични програми“.  По време на визитата 29 учители и ученици от училища от Румъния, Гърция, Италия, Испания и Латвия ще посетят училището и ще участват в практически дейности – провеждане на уроци в Откритата класна стая, която съдържа градина, създадена от учениците, дигитална станция за прогноза на времето, малка къщичка  със соларни панели, енергоспестяваща къщичка, сензорна пътека и хотел за буболечки. Учениците от НБУ „М. Лъкатник“ ще запознаят своите партньори от чужбина с дейности на открито.  Организират се и уроци,  в които учителите ще покажат интересни практики за работа с природни материали, чрез които природата „влиза“ в класната стая. Реализираните дейности ще влязат в сборник с добри практики под заглавие „Да играем и да учим с природата“.

Интерес за цялата бургаска общественост ще бъде организирането на общоградския ЕКОФЕСТИВАЛ на 22 май 2019 г. пред ЕЦ „Флора“, вкюлчващ представяне на  продукти, изработени по различни екопроекти: „Екоучилища“, „Учим за гората“, „Големият лов на растения“ и др. – макети, игри, флаери, табла и др.  Учителите ще имат възможност да участват в кръгла маса на тема „Създаване и усвояване на учебно съдържание чрез екологични програми“, инициирана от НБУ „М. Лъкатник“.  Обучението и дискусията между партньорите по проекта ще се осъществи с подкрепата на БД „Син флаг“.

Кулминацията на дейностите по проекта ще бъде организираният от НБУ „М. Лъкатник“ концерт под мотото „За природата – с любов!“, който ще се състои от 18:30 ч. на 22 май 2019 г. в Летен театър – Бургас.

По време на визитата са предвидени дейности в ПП „Странджа“, ЗМ „Пода“, Екопарк „Вая“, където ученици, учители и родители ще наблюдават, експериментират, изследват и документират видяното и го систематизират в работни карти. Организацията и провеждането на посочените дейности сред природата ще послужат като основа за изготвяне и публикуване на два наръчника за работа сред и чрез природата, предназначени за учители и родители.

Comments are closed.